potool

Potool to narzędzie służące do manipulacji plikami po pakietu GNU gettext. Zawiera główny program potool, służący do filtrowania, przekształcania oraz łączenia plików .po, a także skrypty:

Potool został napisany w 1999 roku przez Zbigniewa Chylę w języku C z wykorzystaniem tandemu bison/flex. Obecnie jego opiekunem jest Marcin Owsiany.

Dostępna jest dokumentacja w postaci stron podręcznika systemowego:

Paczki z kolejnymi wydaniami, wraz z informacjami o istotnych zmianach będą zamieszczane na tej stronie.

Ostatnia modyfikacja tej strony: 2019-11-11 06:49:32 UTC