POSTATS

Section: User Commands (1)
Updated: 24 września 2007
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

postats - podsumowuje postęp tłumaczenia plików po gettext  

SKŁADNIA

postats [-f] [PLIK ...]  

OPIS

postats to prosty skrypt powłoki, który wyświetla ilość (oraz stosunek) przetłumaczonych i nieprzetłumaczonych wpisów w podanych plikach po, używając do tego celu programów potool(1) oraz wc(1). Jeśli nie podano plików, domyślnie działa na wszystkich plikach z rozszerzeniem ".po" w bieżącym katalogu. postats wyświetla także łączne podsumowanie wszystkich podanych plików.  

OPCJE

-f
sprawia, że postats wyświetla także ilość wpisów "fuzzy".
 

ZOBACZ TAKŻE

potool(1), wc(1), msgmerge(1), msgfmt(1).
 

AUTOR

postats został napisany przez Zbigniewa Chylę a obecnie jego opiekunem jest Marcin Owsiany <porridge@debian.org>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZOBACZ TAKŻE
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 13:11:33 GMT, September 15, 2012