CHANGE-PO-CHARSET

Section: User Commands (1)
Updated: 24 września 2007
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

change-po-charset - zmienia atrybut charset w nagłówku content-type w pliku po gettext  

SKŁADNIA

change-po-charset <charset> PLIK1 [ PLIK2 ...]  

OPIS

change-po-charset to prosty skrypt w Perlu, który czyta podane pliki, i wypisuje je na standardowym wyjściu, dokonując tylko następującej modyfikacji. W pierwszym wpisie msgstr jaki napotka, zmienia wartość atrybutu "charset" w nagłówku Content-Type na taką, jak pierwszy parametr z jakim został uruchomiony.

Uwaga: skrypt nie zmienia samego kodowania znaków w treści plików. Jest on używany przez potooledit(1) w celu poprawienia nagłówka Content-Type po zmianie kodowania pliku przy pomocy iconv(1).  

PATRZ TAKŻE

potooledit(1), iconv(1), msgmerge(1), msgfmt(1).
 

AUTOR

change-po-charset został napisany przez Marcina Owsianego <porridge@debian.org>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
PATRZ TAKŻE
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 13:11:33 GMT, September 15, 2012