POEDIT

Section: User Commands (1)
Updated: 15 września 2012
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

poedit - program wspomagający edycję plików po gettext  

SKŁADNIA

poedit [-a] [-p] [-n] <plik.po>

potooledit [-a] [-p] [-n] <plik.po>  

OPIS

poedit to skrypt powłoki, wspomagający edycję plików po gettext przy pomocy Twojego ulubionego edytora. Używa on także poleceń potool(1) oraz iconv(1).

W pierwszej kolejności poedit pobiera nieprzetłumaczone wpisy z podanego pliku (lub, jeśli podano opcję -a, zmienia kolejność wpisów tak, aby przetłumaczone wpisy były skupione osobno, a nieprzetłumaczone - osobno) i umieszcza je w pliku tymczasowym. Następnie zmienia kodowanie pliku na takie, jakiego używa locale środowiska, i otwiera go w Twoim ulubionym edytorze, umożliwiając dodanie nowych tłumaczeń. Po zamknięciu edytora, przekodowuje plik tymczasowy z powrotem do oryginalnego kodowania, i włącza zmienione tłumaczenia z powrotem od oryginalnego pliku.

poedit jest także znany pod nazwą potooledit w systemie Debian, aby uniknąć kolizji z innym programem o tej samej nazwie.  

OPCJE

-a
powoduje także włączenie przetłumaczonych wpisów do tymczasowego pliku do edycji (grupuje je jednak oddzielnie).
Bez tej opcji tylko nieprzetłumaczone wpisy (i nagłówek pliku) są przedstawione do edycji.
-p
powoduje zachowanie oryginalnego formatowania. Bez tej opcji program zawija na znakach końca linii lub między wyrazami wszystkie linie w edytowanych plikach tak aby zmieściły się w 80 kolumnach.
-n
powoduje zaniechanie jakiejkolwiek zmiany kodowania przed lub po edycji pliku.
Należy unikać używania tej opcji bez konkretnej potrzeby lub zrozumienia jej konsekwencji (zwłaszcza gdy nie używa się -a) w przypadku plików w kodowaniu niezgodnym z kodowaniem bieżącego locale. W tym przypadku tymczasowy plik do edycji będzie zawierał prawdopodobnie jedynie znaki ASCII, w związku z czym edytor będzie mógł zinterpretować jego kodowanie jako kodowanie locale. To z kolei spowoduje, że po połączeniu z tymczasowym plikiem, wyjściowy będzie nieprawidłowy. Zgłoszenie błędu Debiana #297074 zawiera przykładowy opis takiej sytuacji.
 

PRZESTROGI

Domyślnie ten program zawija po swojemu wszystkie linie w edytowanych plikach. Patrz też opcja -p  

ZOBACZ TAKŻE

potool(1), postats(1), locale charmap(1), msgmerge(1), msgfmt(1).  

AUTOR

Potool został napisany przez Zbigniewa Chylę, a obecnie jego opiekunem jest Marcin Owsiany <porridge@debian.org>.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
PRZESTROGI
ZOBACZ TAKŻE
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 13:11:33 GMT, September 15, 2012