apt-forktracer

apt-forktracer to narzędzie wspomagające zarządzanie wersjami pakietów Debiana

Umożliwia ono sprawdzenie, które pakiety zainstalowane w systemie są w innych wersjach, niż oficjalne. Dzięki temu zapobiega przegapianiu istotnych zmian jakie zachodzą w ecycji stabilnej, jeśli zainstalowano inną wersję pakietu — na przykład zmodyfikowaną lub backport.

Sposób jego działania jest dokładniej opisany w następujących stronach podręcznika:

Źródła programu znajdują się w repozytorium GIT Paczki z kolejnymi wydaniami, wraz z informacjami o istotnych zmianach będą zamieszczane na tej stronie.

Pakiet można też pobrać z jednego z następujących źródeł apt

Są one podpisane moim kluczem — patrz strona kontaktowa.

Ostatnia modyfikacja tej strony: 2008-11-18 11:07:10 UTC