ldif2dot

Jest to prosty skrypt w języku Python umożliwiający konwersję plików LDIF (produkowanych na przykład przez ldapsearch) do plików DOT (czytanych przez program rysujący grafy dot). Umożliwia on wykonywanie rysunków drzew DIT (directory information tree) LDAP.

Program powstał w ramach projektu mod_shared_roster_ldap dla ejabberd. Potrzebny był sposób na tworzenie ilustracji niewielkich przykładowych struktur LDAP dla dokumentacji projektu, a nie mogłem znaleźć żadnego gotowego programu, który by to umożliwiał. Napisałem więc więc bardzo prosty skrypt, posiadający tylko funkcje konieczne do wykonania tego zadania. Program nie obsługuje specjalnego kodowania wartości, kontunuacji linii itp. Cały plik LDIF jest ładowany do pamięci, więc nie jest zalecane przetwarzanie wielkich plików wejściowych.

Poniżej znajduje się przykładowy obrazek drzewa otrzymany przez wykonanie następującej komendy:

ldapsearch -x -b 'dc=nodomain' | \
      ldif2dot | \
      dot -o nodomain.png -Nshape=box -Tpng /dev/stdin

Poniżej można pobrać program:

Ostatnia modyfikacja tej strony: 2016-08-04 22:00:56 UTC